Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 19:09

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

 

   

                                                                                              Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014

 

  

Σε προηγούμενη Ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφερθήκαμε στη με αρ. 2633/2014 απόφαση του ΣτΕ, η οποία απέρριψε  την αίτηση ακύρωσης της ΟΙΕΛΕ κατά της με αρ. Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Η απόφαση πλέον καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε επίσημα στα αρχεία του Δικαστηρίου.


Υπενθυμίζεται ότι η εγκύκλιος διευκρίνιζε την κατάργηση των ρητρών μονιμότητας στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που σύμφωνα με το νόμο 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012 καταργούνται στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα από 14-02-2012.


Κατά την άποψη που επικράτησε στο δικαστήριο, το οποίο συνεδρίασε σε επταμελή σύνθεση, η κατάργηση των ρητρών μονιμότητας στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβάνει και την ιδιωτική εκπαίδευση. 

Συνεπώς  ρήτρες μονιμότητας, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013 και περιέχονται σε νόμο ή σύμβαση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πριν την 14-02-2012, έχουν καταργηθεί.


Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την απόφαση 2633/2014 και ΕΔΩ την εγκύκλιο Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 20:35