Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 15:31

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κύριο

 

 

Αθήνα , 9 Απριλίου 2020

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                      

 Η ΥΑ14199/249 ΦΕΚ 1217/08.04.2020, που εκδόθηκε χθες επιχειρεί να ρυθμίσει θέματα σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων, την παρεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των εργαζομένων, εκπαιδευτικών και μη, στα ιδιωτικά σχολεία.

Με δεδομένη την από 23/3 ανακοίνωση του Συνδέσμου μας, με την οποία τα ιδιωτικά σχολεία αυτοδεσμεύτηκαν, είτε να αναπληρώσουν μη προσφερθείσες υπηρεσίες, είτε να πιστώσουν με το κόστος τους, τις οικονομικές μερίδες γονέων των μαθητών τους, ανάλογα με το αν θα επιμηκυνθεί το διδακτικό έτος ή όχι, τα Ιδιωτικά σχολεία εκλαμβάνουν τη σχετική ΥΑ ως αχρείαστη και αρνητική κρατική παρέμβαση.

Επομένως, η συγκεκριμένη ΥΑ κρούει ανοικτές πόρτες, προβλέποντας τα ακόλουθα:

• Όσα ιδιωτικά σχολεία δεν προσφέρουν καθόλου υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δύνανται να εντάξουν το σύνολο των εργαζομένων τους, εκπαιδευτικών και μη σε καθεστώς αναστολής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή τα σχολεία δεν χρεώνουν δίδακτρα και λοιπά κόστη για την περίοδο που παραμένουν κλειστά.

• Όσα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, δεν επιτρέπεται να εντάξουν κανένα διορισμένο εκπαιδευτικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, ασχέτως αν προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή όχι, συνεπώς διατηρούν το ίδιο κόστος παραγωγής υπηρεσίας.

• Τα ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, οφείλουν να μην χρεώσουν συναφείς υπηρεσίες όπως μεταφορά, σίτιση, κλπ για το διάστημα που δεν παρέχονται.

 Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η προσφορά από τα ιδιωτικά σχολεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους, υποδομές και ώρες εργασίας από εκπαιδευτικούς και προσωπικό ΙΤ των σχολείων, συγκρινόμενη με την δια ζώσης διδασκαλία.  Κατά συνέπεια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή ασύγχρονη, κοστίζει πολύ περισσότερο από την δια ζώσης διδασκαλία και απαιτεί περισσότερες εργατοώρες προετοιμασίας. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει η λογική Χ ώρες δια ζώσης διδασκαλία ισούνται με Χ ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι άσχετα με το εύρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρεται από τα ιδιωτικά σχολεία και η οποία μπορεί να διαφοροποιείται από σχολείο σε σχολείο, από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, όλα τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των εκπαιδευτικών τους, για την περίοδο που είναι κλειστά, χωρίς καμία έκπτωση ή ελάφρυνση.

Κατά συνέπεια:

• Τα δίδακτρα που αφορούν το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παραμένουν απαιτητά και αδιαπραγμάτευτα. Οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν τα αντίστοιχα συμφωνηθέντα ποσά κανονικά. Εξαιρούνται μόνο τα ιδιωτικά σχολεία που δεν προσφέρουν σε καμιά βαθμίδα τους εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχουν εντάξει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης τους εκπαιδευτικούς τους.

• Ως προς τις συναφείς υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να παρέχονται όσο παραμένουν τα σχολεία κλειστά, σημειώνουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές θα συνεχίσουν να παρέχονται αν όπως θεωρείται σχεδόν βέβαιο, παραταθεί το διδακτικό έτος. Συνεπώς, τελικός συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει πριν το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε και θα μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των ημερών μη παροχής της υπηρεσίας. Τότε, με βάση τον αριθμό των ημερών μη παροχής της υπηρεσίας, θα υπολογιστούν τα ποσά που θα πιστωθούν στις οικονομικές μερίδες των γονέων, έναντι της επόμενης σχολικής χρονιάς, για όσους μαθητές συνεχίζουν την φοίτηση, ή θα επιστραφούν με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του γονέα για όσους δεν συνεχίσουν την φοίτηση.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 15:56