Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 18:09

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2014

                                                                                              

 Προς τα μέλη του Συνδέσμου


 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Τα ιδιωτικά σχολεία ήταν είναι και θα είναι πάντα προμαχώνες της αξιολόγησης γενικότερα και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ειδικότερα. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα σχολεία που στα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν στο εθελοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων ήταν ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία απέδειξαν με τον τρόπο αυτό έμπρακτα την υποστήριξη που παρείχαν στο Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά του για αναβάθμιση της ποιότητας της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι τα ιδιωτικά σχολεία εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης και κάποια από αυτά είναι μάλιστα πιστοποιημένα με ISO για τις διαδικασίες τους αυτές και βέβαια η ουσιαστικότερη και αυστηρότερη αξιολόγηση στην οποία υπόκεινται τα ιδιωτικά σχολεία, είναι αυτή των γονιών των μαθητών τους που τα επιλέγουν για τη φοίτηση των παιδιών τους. Με δεδομένη λοιπόν τη μεγάλη και σημαντική εμπειρία των ιδιωτικών σχολείων στην διαμόρφωση, υιοθέτηση και εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης, θα περίμενε κανείς το Υπουργείο Παιδείας να διαβουλευτεί μαζί τους για να αντλήσει από την εμπειρία τους θετικά στοιχεία κατά τη διαμόρφωση του δικού του προγράμματος αξιολόγησης. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη.

Παρ’ όλα αυτά τα ιδιωτικά σχολεία υποστήριξαν την ανάγκη να εφαρμοστούν διαδικασίες αξιολόγησης στην εκπαίδευση και δήλωσαν έτοιμα να συμμετάσχουν σε αυτές. Όταν όμως ήλθε πρόσφατα η στιγμή να συμμετάσχουν τα διευθυντικά τους στελέχη στην πρώτη φάση της αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων και μάλιστα αφού ενημερώθηκαν προ ολίγων ημερών, από τους σχολικούς συμβούλους για το περιεχόμενο της αξιολόγησης, με έκπληξη και απογοήτευση διαπίστωσαν ότι η αξιολόγηση αυτή ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας εκπαίδευσης και του δημόσιου εκπαιδευτικού και ελάχιστα αφορούν τα ιδιωτικά σχολεία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

 Έτσι τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων διαπίστωσαν πως όλες οι σημαντικές δράσεις και οι καινοτόμες ενέργειες που υλοποιούνται στα ιδιωτικά σχολεία και που κερδίζουν την αποδοχή και τον θαυμασμό τόσο της Ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και διεθνών φορέων,  δεν προσμετρώνται για την αξιολόγηση των Διευθυντών των ιδιωτικών σχολείων, ούτε βέβαια προσμετρώνται οι ιδιαίτερα σημαντικές επιμορφώσεις που υλοποιούνται στα ιδιωτικά σχολεία ή από αξιολογότατους ιδιωτικούς φορείς, Στα κριτήρια επιμόρφωσης προσμετρώνται μόνον επιμορφώσεις του δημοσίου, όπωςi) Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κλπ.). iii) Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα. iv) Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.). v) Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης. vi)Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω. vii) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες. Σε όλες αυτές τις επιμορφώσεις όμως το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας απαγόρευε και εξακολουθεί να απαγορεύει τη συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και βέβαια και των διευθυντών των ιδιωτικών σχολείων.

Πέρα όμως από τα κριτήρια επιμόρφωσης το ίδιο ισχύει και για τα κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθήκοντα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να τα ασκούν, όπως i) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. ii) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). iv) Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ). i) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων. ii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ. iii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.). iv) Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ. v) Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. vi) Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού. vii) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων. viii) Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.

Το ίδιο ισχύει και για τα κριτήρια γενικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης στα οποία επίσης συμπεριλαμβάνονται κριτήρια στα οποία οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν πρόσβαση και δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή τους. Ακόμη και στα κριτήρια των τυπικών προσόντων περιλαμβάνεται η πιστοποίηση ΤΠΕ, στην οποία οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για το μεγαλύτερο μέρος υλοποίησης του προγράμματος δεν είχαν πρόσβαση.

Υπό τους όρους μιας τέτοιας αξιολόγησης είναι φανερό πως οι  διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι επί της ουσίας αποτελούν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, κινδυνεύουν να κριθούν ελλιπείς και σε κάθε περίπτωση να αδικηθούν έναντι των συναδέλφων τους των δημοσίων σχολείων.

Σε μια τέτοια άνιση και άδικη αξιολόγηση τα ιδιωτικά σχολεία και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ούτε επιθυμούν να συμμετάσχουν και γι’ αυτό αιτούμεθα από την πολιτική ηγεσία να εξαιρεθούμε και να αφεθούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις δικές μας διαδικασίες αξιολόγησης όπως χρόνια τώρα με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα πράττουμε.

 Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί η αξιολόγηση στα ιδιωτικά σχολεία και έχουμε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Yπουργείου προκειμένου να την αναπτύξουμε.

 

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΙΕΙΕ

  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ                                                   ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 20:39